Historici.nl

Gepubliceerd op 02-05-2022

UGent: onderzoeker-historicus buitenstaanders en justitie

De onderzoeksgroep ‘Sociale geschiedenis na 1750’ (Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis) is op zoek naar een:

ONDERZOEKER-HISTORICUS

 

Projectomschrijving : Buitenstaanders en justitie. Strafrechterlijke trajecten in het negentiende-eeuwse België 

Iedereen is gelijk voor de wet. Dit principe is stevig verankerd in de rechtsleer van de Verlichting, en ook in de liberale Belgische grondwet. De praktijk laat echter een ander plaatje zien: sommige mensen lijken meer gelijk voor de wet dan anderen. Door het bestuderen van de sociale profielen en de strafrechtelijke trajecten van personen die in de lange negentiende eeuw in aanraking kwamen met politie, gerecht en gevangenisstraffen, wil dit project aantonen hoe verschillende dimensies van sociale kwetsbaarheid zoals geslacht, klasse, leeftijd en migratieachtergrond de strafrechtspraktijk beïnvloedden. Door het reconstrueren van de ongekende verhalen van kwetsbare buitenstaanders, geeft dit project ook een stem aan grotendeels ondervertegenwoordigde groepen in de geschiedenis. Om dit project te realiseren vormen de recent verworven collecties van gerechtelijke bronnen (archieven van parketten, rechtbanken en gevangenissen) die in de verschillende depots van de provinciale Rijksarchieven worden bewaard, een ideaal startpunt.

Dit doctoraal onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid en past in een interdisciplinair BRAIN-programma. De onderzoeker krijgt de onderzoeksgroep Sociale geschiedenis na 1750 (Universiteit Gent) als standplaats, waar Antoon Vrints en Margo De Koster zullen optreden als promotoren. Het project wordt in nauwe samenwerking met het Gentse Rijksarchief (onder leiding van Paul Drossens) uitgevoerd.

Profiel

  • De kandidaat heeft een master in de geschiedenis behaald of een andere master met aantoonbare interesse voor historisch onderzoek. Ook wie deze zomer zijn scriptie ingediend heeft, kan solliciteren
  • De kandidaat heeft ervaring met (kwalitatieve en/of kwantitatieve) sociaalhistorische onderzoeksmethoden. Onderzoekservaring met verwante thema’s is natuurlijk een pluspunt
  • De kandidaat beheerst het Nederlands, het Frans en het Engels
  • De kandidaat is een enthousiaste en inventieve ploegspeler

Aanbod

  • Een voltijdse aanstelling van vier jaar als onderzoeker (bursaal) aan de Universiteit Gent
  • Een stevige inbedding in de nationale en internationale onderzoeksgemeenschap
  • De kans om een doctoraal proefschrift te schrijven, ondersteund door een geïndividualiseerd opleidingsprogramma in het kader van de UGent Doctoral School of Arts, Humanities and Law
  • Extralegale voordelen : woonwerkverkeer, fietsvergoeding, toegang tot de universitaire faciliteiten

Praktische informatie

Indien u interesse heeft voor deze betrekking, aarzel dan niet om te solliciteren. Stuur uw CV en een korte visienota (1000 woorden) met uw reflecties over het uit te voeren onderzoek naar antoon.vrints@ugent.be en dit uiterlijk op 30 juni 2022.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.