Historici.nl

Gepubliceerd op 03-06-2019

Universitair docent Contemporaine geschiedenis van Europa

Functieomschrijving

Binnen de afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen (GER) van de Faculteit der Geesteswetenschappen, is bij de capaciteitsgroep Europese Studies een vacature voor een universitair docent Contemporaine geschiedenis van Europa (Contemporary History of Europe).

Voor de versterking van onderwijs en onderzoek zoekt de capaciteitsgroep Europese Studies een universitair docent Contemporaine geschiedenis van Europa. De kandidaat is een historicus, gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van de internationale betrekkingen, van transnationale bewegingen, of van de Europese politiek. Deze expertise blijkt uit publicaties, onderzoek en relevante netwerken. De UD zal Nederlands- en Engelstalig onderwijs verzorgen in de programma’s van de bachelor en de master Europese studies/European Studies en in voorkomende gevallen ook in de opleiding Geschiedenis, op het gebied van de moderne Europese geschiedenis en (politieke en culturele) aspecten van de Europese integratie. Daarnaast zijn er algemene vakken als historische methoden en wetenschapsfilosofie. Tot de onderwijstaken behoren verder het begeleiden van scripties en het bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het curriculum.
Binnen de afdeling en de capaciteitsgroepen daarbinnen wordt er nadrukkelijk gebouwd aan programma’s waarin de onderzoekinteresses van de staf en de curriculumontwikkeling elkaar versterken. Het verwerven van externe onderzoekfondsen en/of onderwijsinnovatiegelden wordt hierbij gezien als een belangrijk middel.

Het takenpakket als geheel:

 • In samenspraak met anderen ontwikkelen, coördineren en verzorgen van Nederlands- en Engelstalig onderwijs binnen de bachelor- en masteropleidingen Europese studies/European Studies en indien nodig Geschiedenis;
 • begeleiden van bachelor- en masterscripties en eventueel van promotieonderzoek;
 • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de onderzoeksgroep, leidend tot wetenschappelijke publicaties;
 • verwerven van externe fondsen voor onderzoeksprojecten;
 • integreren van nieuwe onderzoekinzichten in het onderwijs;
 • een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs;
 • verrichten van bestuurs- en beheerstaken.

Functie-eisen

 • Relevante promotie in de moderne geschiedenis, met een specialisatie op het gebied van de internationale betrekkingen, van transnationale bewegingen, of van Europese politiek;
 • vermogen om een inspirerende onderzoekagenda te formuleren binnen het kader van het onderzoeksinstituut ARTES;
 • uitstekende onderzoekvaardigheden, blijkend uit een goed proefschrift, een tweede monografie en/of publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en bundels;
 • brede inzetbaarheid in het onderwijsprogramma van Europese studies en mogelijk ook andere opleidingen op diverse niveaus; aantoonbare ervaring met het geven van hoor- en werkcolleges en met scriptiebegeleiding;
 • aantoonbare didactische vaardigheden en kwaliteiten, blijkend uit een onderwijsportfolio of het bezit van de BKO;
 • ervaring in een academische positie waarin onderzoek en onderwijs worden gecombineerd;
 • affiniteit met het gebruik van ICT in academisch onderwijs;
 • in staat om te functioneren in meer dan één onderwijsprogramma;
 • organisatorische ervaring en vaardigheden; beschikbaar voor organisatorische taken binnen de capaciteitsgroep Europese studies of de afdeling GER;
 • betrouwbare teamspeler;
 • grondige beheersing van het Nederlands en Engels (er dient in beide talen onderwijs te worden verzorgd).

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd na een formele beoordeling van het functioneren.
De omvang van de aanstelling is 38 uur per week (1.0 fte), waarvan 40% voor onderzoekstaken en 60% voor onderwijs- en overige taken. Het UFO-profiel van universitair docent (UD) is van toepassing op deze functie (salarisschaal 11/12, afhankelijk van relevante werkervaring). De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.
Aanvang aanstelling per 1 augustus 2019 of zo spoedig mogelijk daarna.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

http://www.uva.nl/home

Afdeling

Faculteit der Geesteswetenschappen

De capaciteitsgroep Europese Studies van de afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen (GER) bestaat uit een viertal leerstoelgroepen, te weten Moderne Europese Letterkunde, Oost-Europese Geschiedenis, Europese Bestuur, en Moderne Europese Geschiedenis en biedt plaats aan een sterke, interdisciplinaire en internationale groep van onderzoekers en docenten.
De capaciteitsgroep Europese studies verzorgt een tweetalige bacheloropleiding met zowel een Nederlandstalig als Engelstalig track. En het verzorgt de masteropleiding European Studies die bestaat uit drie Engelstalige tracks.
Het onderzoek van de capaciteitsgroep Europese studies wordt uitgevoerd binnen de onderzoeksgroepen van ARTES, de Amsterdam School for Regional, Transnational and  European Studies, een van de Research Schools van het Amsterdam Institute of Humanities Research (AIHR).
Voor een overzicht van het onderwijs en onderzoek van de capaciteitsgroep, zie Europese Studies.

https://www.uva.nl/content/verwijzingen/faculteiten/faculteit-der-geesteswetenschappen.html?origin=WD0yIE0SQ0GgJNi2OasOBQ

Additionele informatie

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Sollicitatie

Je kunt een sollicitatiebrief inclusief gedetailleerd cv en publicatielijst via deze link sturen tot uiterlijk 20 juni 2019. We nemen alleen complete sollicitaties die we via onderstaande link ontvangen in behandeling.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden in de week van 1 juli 2019. Een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Deze proefcolleges zullen dan vermoedelijk plaatsvinden in de week van 8 juli aanstaande.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.