Historici.nl

Gepubliceerd op 04-03-2019

Universitair Docent Cultuurgeschiedenis/ Politieke Geschiedenis

Functieomschrijving

Als universitair docent maakt u deel uit van het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid en participeert u in het onderwijsprogramma op alle niveaus. U verzorgt onderwijs voor de opleiding Geschiedenis, met name op het snijvlak van Cultuurgeschiedenis en Politieke Geschiedenis op zowel bachelor- als masterniveau. Tevens begeleidt u studenten bij hun stage en bij het schrijven van hun werkstukken en scriptie. U oefent onderwijsondersteunende taken uit en draagt actief bij aan vernieuwing van het curriculum Geschiedenis. Van u wordt een actieve onderzoeksbelangstelling gevraagd, die zich uit in nieuwe initiatieven en betrokkenheid bij het facultaire onderzoeksprogramma. U doet onderzoek op het snijvlak van Cultuurgeschiedenis en Politieke Geschiedenis, bij voorkeur op het gebied van de constructie van sociale, culturele en/of politieke identiteiten en/of op het gebied van erfgoed/herinnering. Uw onderzoeksprofiel sluit aan bij de centrale thema’s van de onderzoeksgroepen ‘Categories Contested’, ‘Tourism, Travel, Text’ en/of ‘Repertoires of Representation’ binnen het facultaire onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies. U schrijft projectvoorstellen en staat mede aan de basis van de verwerving van extern gefinancierde onderzoeksopdrachten. U neemt deel aan werkgroepen, commissies en/of projectgroepen binnen het departement, de opleiding of faculteit.

Functie-eisen

 • u bent gepromoveerd historicus met een aantoonbare vertrouwdheid met en expertise op het snijvlak van cultuurhistorisch en politiekhistorisch onderzoek. Expertise op het gebied van de constructie van sociale, culturele en/of politieke identiteiten en/of op het gebied van erfgoed/herinnering strekt tot aanbeveling;
 • u beschikt over ervaring in het zelfstandig geven van universitair onderwijs op diverse niveaus, beschikt over goede didactische kwaliteiten en denkt actief mee over onderwijsvernieuwingen;
 • u heeft ervaring met de begeleiding van werkstukken en scripties, zowel op bachelor- als masterniveau;
 • u bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen;
 • u beschikt over een (inter-)nationaal netwerk aan wetenschappelijke contacten en hebt ambitie op het gebied van het onderzoek, blijkend uit publicaties en initiatieven;
 • u beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • u bent in het bezit van het CPE-certificaat, dan wel bereid dit binnen afzienbare tijd te behalen;
 • u bezit de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren, resultaatgerichtheid en initiatief.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 0,7 fte
 • het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen € 3.637 en € 5.656 bruto per maand op basis van een 38 urige werkweek
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur: het betreft een tijdelijke aanstelling voor twee jaar, van 1 september 2019 tot 1 september 2021
 • UFO-Functieprofiel: Universitair docent, niveau 2 of 1

De beoogde datum indiensttreding is 1 september 2019.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Letteren
De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen.

Meer over Faculteit der Letteren
Meer over Politieke Geschiedenis

Additionele informatie

Dhr. W.J.H. Furnée, hoogleraar
Telefoon: 024 361 55 61
j.furnee@let.ru.nl

Docent |Politieke en Sociale Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Docent archeologie en cultuurgeschiedenis van de Oudheid
Door Redactie Historici.nl
Universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.