Historici.nl

Gepubliceerd op 21-03-2016

Vacature: Bestuurslid Stichting Erfgoed

De Stichting Erfgoed is uitgever van het onafhankelijke Vlaams-Nederlandse periodiek Erfgoed van lndustrie en Techniek, tijdschrift voor industriecultuur , dat vier per jaar verschijnt. Het tijdschrift begint aan haar 259e  jaargang. Daarnaast is de website www.erfgoed.org recent in ontwikkeling en organiseert de stichting met partners jaarlijks de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor lndustriele Archeologie, dit najaar in Nederland. De inhoud van het tijdschrift wordt bepaald en samengesteld door de gemeenschappelijke redactie uit Nederland en Vlaanderen. Het bestuur wil tijdschrift en website verder versterken. De vergaderfrequentie is twee tot drie keer per jaar in Vlaanderen en Nederland. Voor de verdere profilering van onze activiteiten zoeken wij per 1 mei 2016 een bestuurslid/secretaris +PR.

Wie zoeken we?

  • U heeft affiniteit met de wereld van geschiedenis, techniek, architectuur en/of erfgoed, maar bent niet gebonden aan een organisatie met een vergelijkbaar doel of aan een overheid.
  • U hebt veel kennis van marketing en digitale ontwikkelingen en wilt deze graag inzetten voor de promotie van de activiteiten van de stichting.
  • U bent een stabiele persoonlijkheid, tactisch en doortastend. U kunt schakelen tussen verschillende stakeholders en hebt ervaring met het besturen van stichtingen.
  • U kunt besturen op hoofdlijnen, maar schroomt niet om u met details bezig te houden als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Wat bieden we?

Het is een onbezoldigde functie, maar onkosten kunnen worden vergoed. We bieden u eer, plezier en avontuur. We hopen dat u voor langere tijd met de stichting verbonden blijft en steunpilaar bent voor de organisatie.

Belangstelling?

Stuur voor 15 april 2015 uw reactie naar bestuur@erfgoed.org met als onderwerp ‘Sollicitatie bestuurslid’ met in elk geval de onderstaande informatie:

  • URL van uw online (Linkedln) CV of een pdf-bestand in de bijlage
  • Motivatie (max 150 woorden)
  • Belangrijkste bestuurlijke ervaring en relevante kennis (max 150 woorden)
  • Wat maakt dat we nu juist u moeten hebben? (max 150 woorden)

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.