Historici.nl

Gepubliceerd op 04-03-2024

Vrijwilligers project ‘Kuyper in de Wolken’ – The HDC Centre for Religious History

Het HDC is op zoek naar vrijwilligers die tijd en zin hebben om mee te doen aan de digitale ontsluiting van brieven van/aan Abraham Kuyper en nog veel meer teksten van/rond de duizendpoot die hier verder geen introductie behoeft.

Bij de VU ligt zijn archief met bijna tienduizend brieven ván en áan hem, waar in het Kuyperonderzoek nog maar ten dele gebruik van is gemaakt. Dat komt door de hoeveelheid, maar ook door het lastig leesbare handschrift van Kuyper zelf en van velen die met hem correspondeerden. Ook in andere archieven zijn overigens nog brieven van Kuyper te vinden, die vaak aan de aandacht zijn ontsnapt. Er worden pogingen ondernomen om met slimme software (Handwritten Text Recognition) de brieven automatisch te lezen, maar zonder de kennis en arbeid van mensen zal het uiteindelijk niet gaan.

De VU is nu aangesloten bij een landelijk platform waarin universitaire onderzoekers samenwerken met ‘burgerwetenschappers’ in de zogenaamde Kenniscloud. De UBVU ontwikkelt hierin het project ‘Wetenschap in de Wolken’ en het HDC sluit daar weer bij aan met het deelproject ‘Kuyper in de Wolken’. Concreet betekent dit de vorming van een groep vrijwilligers die zowel vanachter de computer als in regelmatige bijeenkomsten gaan werken én discussiëren om tot het beoogde resultaat te komen.

Van vrijwilligers die aan ‘Kuyper in de Wolken’ meedoen wordt verwacht dat zij
– Enige kennis/belangstelling hebben van de denk- en leefwereld van Kuyper en/of tijdgenoten;
– Indien nodig enige moeite willen doen om handgeschreven teksten uit de periode 1860-1920 te leren lezen;
– Enkele uren per week besteden aan het intypen van teksten en/of het corrigeren van automatisch gelezen teksten in een bepaald digitaal format;
– Naast de technische invoer van letters bijdragen aan het toelichten van namen, plaatsen, woorden en andere inhoudelijke bijzonderheden;
– Enkele keren per jaar deelnemen aan bijeenkomsten van de Kuyper-kennisgroep in Amsterdam om resultaten te delen en uitdagingen te bespreken.

Vanuit het HDC is Jacoline Takke aangesteld om dit project, samen met collega’s van de UBVU, te begeleiden. Bij haar kunt u terecht met vragen én kunt u zich aanmelden : j.c.takke@vu.nl

Hier volgen nog enkele weblinks voor meer achtergrondinformatie:
– Over de Kenniscloud: https://lnkd.in/efXUJvm9
– Over Wetenschap in de Wolken: https://lnkd.in/esZEZu7N
– Over de campagne voor het automatisch lezen van Kuypers handschrift:
– https://lnkd.in/e2-NUrmh
– Over de website Kuyper Online: https://lnkd.in/eiQe6p5a
– Over Kuyper en als pionier van de burgerwetenschap: https://lnkd.in/en-N2vpz

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.