Geschiedenis & Beleid

Geschiedenis & Beleid

Kennis van het verleden wordt niet structureel ingezet bij actuele (beleids)vraagstukken. Dat onze  inzichten ongebruikt blijven is een gemiste kans, want uit het verleden kunnen wijze lessen worden getrokken voor het heden. Het is daarom hoog tijd geschiedenis en beleid met elkaar te verbinden!

Op het platform Geschiedenis & Beleid bieden historici op basis van wetenschappelijk onderzoek een kritische reflectie op actuele, maatschappelijke kwesties. In hun bijdragen doen historici aanbevelingen maar ze maken ook duidelijk hoe het verleden in actuele debatten en kwesties als argument wordt ingezet. Zo wordt interactie tussen historici, beleidsmakers en de media gestimuleerd.

Geschiedenis & Beleid is het initiatief van vier Nederlandse historici: Anita Boele, Harm Kaal, Stefan Couperus en Jelle van Lottum in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het KNHG, de beroepsvereniging voor historici. Wil je als historicus zelf een policy paper schrijven? Stuur een mail aan: redactie.historici@huygens.knaw.nl.

De redactie van Geschiedenis & Beleid:

Policy papers

Auteur: Adriejan van Veen

Onafhankelijke markttoezichthouders staan tegenwoordig vaak in de belangstelling. Naar aanleiding van het klokkenluidersrapport van haar medewerker Arthur Gottlieb kreeg de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2014 het verwijt te dicht op de zorgsector te staan.

Auteurs: Ronald Kroeze en Sjoerd Keulen

Begin 2015 publiceerden de Britse onderzoeksraad voor de Geesteswetenschappen en het Institute for Government het rapport What is the value of history in policymaking? Daarin concludeerden zij dat geschiedenis houvast geeft aan ambtenaren die werken voor een overheid

Auteurs: Lotte van der Vleuten en Jan Kok
Het OECD rapport How was Life? geeft het hoopvolle beeld dat welzijn groeit, zelfs als economische groei stagneert, en dat welzijn de afgelopen twee eeuwen enorm is toegenomen.

Auteur: Tim Verlaan

De economische druk op de Amsterdamse binnenstad neemt hand over hand toe. Terwijl de negentiende-eeuwse wijken als woongebied onverminderd populair blijven, nemen toeristen bezit van de grachtengordel en schieten hotels als paddenstoelen uit de grond.

Auteur: Pieter Slaman

De afschaffing van de basisbeurs roept veel bezwaren op die we kennen van eerdere hervormingen in de studiefinanciering, vooral onder gedupeerde studenten.
 

Artikelen

Auteur: Robert Vonk

Over de interactie tussen private en publieke verzekeraars, de overheid en de rol die marktwerking speelde in het toegankelijk maken van zorg in Nederland. Leestijd: 20 minuten

Auteur: Pepijn Corduwener

De huidige democratische crisis heeft historische wortels in de manier waarop politieke elites democratie hebben vormgegeven sinds 1945 Leestijd: 15 minuten

Auteur: Charlotte Brand

De macht van de ambtenaren: (bijna) gevallen op het Binnenhof. Leestijd: 12-14 minuten.

Auteur: Jelle van Lottum

The expansion in May 2004 of the European Union (EU) brought in ten new member states (NMS).

Auteur: Liesbeth Hoeven

Het herdenken van de Tweede Wereldoorlog is belangrijk voor de Nederlandse identiteit.

Nieuws

Wie naar de geschiedenis kijkt heeft eerder reden ongerust te zijn over de huidige vluchtelingenp

Het NederlandsĀ verleden mag in musea wel wat eerlijker worden weergegeven, schrijft journali

De nieuwe media hebben de uitwisseling van informatie gedemocratiseerd en versterken daardoor de

De Britten stappen uit de Europese Unie, 52 procent van de bevolking ziet weinig in het internati

Nederlandse binnensteden herbergen de grootse toekomstdromen uit de jaren zestig.