Historici.nl

Gepubliceerd op 04-02-2019

RMO Restaurator Organisch Materiaal

Het Rijksmuseum van Oudheden brengt de oudheid en de archeologie tot leven. Iedereen kan in het museum genieten van de oude beschavingen uit Egypte, de Klassieke Wereld, het oude Nabije Oosten en Nederland in de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. In 2018 bestaat het museum tweehonderd jaar.

Bij de afdeling Collecties en Onderzoek zijn we per direct op zoek naar een

Restaurator Organisch Materiaal

m/v | maximaal 32 uur per week

Doel van de functie:
De restaurator adviseert over de conditie van objecten uit de collectie van het RMO en over de toe te passen restauratie- en conserveringswijzen. Zij/hij voert eveneens, indien nodig, restauratie- en conserveringshandelingen uit. Het betreft voornamelijk objecten uit de Egypte collectie van het RMO.

Plaats van de functie:
De restaurator rapporteert over de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • het doen van conserverings- en restauratievoorstellen op basis van onderzoek naar de conditie van het object en de oorzaken van het verval en deze bespreken met collega-restauratoren en het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek;
  • het bepalen en/of ontwikkelen van een conserverings- en eventueel restauratiewijze die tot een optimaal resultaat op basis van (inter)nationaal geaccepteerde richtlijnen over restauratie-ethiek zal leiden;
  • het uitvoeren van conserverings- en restauratiebehandelingen en het vastleggen van de uitgevoerde behandeling per object in een conserverings/restauratieverslag, het hierbij zorgdragen voor het maken van foto’s van het object vóór, tijdens en na behandeling;
  • u bent mede verantwoordelijk voor de opstelling en de montage van objecten in de vaste en tijdelijke presentaties, zowel binnen als buiten het RMO en u voert de montage zo nodig zelf uit.

Functie-eisen:

  • u heeft een restauratie opleiding op HBO of Universitair niveau, met een specialisme op het gebied van organisch materiaal, archeologisch materiaal en/of complexe historische verflagen;
  • u heeft goede communicatieve (waaronder een actieve beheersing van het Engels) en organisatorische vaardigheden;
  • u heeft ervaring met, bij voorkeur Egyptisch, organisch materiaal;
  • heeft u kennis van TMS (The Museum System), dan is dat een pre;
  • u heeft ervaring met en kennis van materiaal technisch onderzoek en onderzoekstechnieken die relevant zijn voor de bestudering en behandeling van restauratieproblemen;
  • ervaring met en kennis van montage binnen museale opstellingen of inlijsten is een pre.

Arbeidsduur en aanstelling:
De functieomvang is maximaal 32 uur per week. De aanstelling is voor een periode van een jaar. De honorering is afhankelijk van leeftijd en ervaring conform de Museum cao, schaal 9 (minimaal € 2.771,- en maximaal € 3.627,- op basis van een 36-urige werkweek).

Overige informatie:
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek, Prof. dr. Pieter ter Keurs, telefoon 071-516 31 30 of per mail: p.terkeurs@rmo.nl.

Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u u wenden tot Simone Swertz, op dinsdag, woensdag en donderdag, telefoon 071- 516 31 90.

Schriftelijke sollicitaties met cv kunt u onder vermelding van “vacature Restaurator Organisch Materiaal” vóór 14 februari 2019 richten aan Rijksmuseum van Oudheden, ter attentie van afdeling P&O, Postbus 1114, 2301 EC Leiden of per e-mail sturen naar Personeel@rmo.nl.

www.rmo.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.